Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Obnavljanje cestovnih kolnika s obzirom na sustav održavanja

László Gáspár

Sažetak

Optimalizacija sustava gospodarenja kolnicima zahtijeva podatke o stvarnim vrijednostima parametara stanja kolnika, stvarnom poboljšanja stanja kolnika s obzirom na primjenu različitih strategija obnove te opsegu oštećenja kolnika prije i nakon obnove. Podaci o šest različitih parametara stanja kolnika (nosivost, ravnost, dubina kolotraga, makrotekstura, mikrotekstura, oštećenja površinskog sloja kolnika) upotrijebljeni su za poboljšanje odgovarajućih tehničkih specifikacija i daljnji razvoj sustava gospodarenja kolnicima na razini prometne mreže.

Ključne riječi
obnavljanje kolnika, pokusne dionice, upravljanje kolnikom, parametri stanja kolnika, oštećenje kolnika

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gáspár, L.: Obnavljanje cestovnih kolnika s obzirom na sustav održavanja, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 1, pp. 31-40, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1629.2016

ILI:

Gáspár, L. (2017). Obnavljanje cestovnih kolnika s obzirom na sustav održavanja, GRAĐEVINAR, 69 (1), 31-40, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1629.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Laszlo Gaspar WEB
László Gáspár
Institut prometnih znanosti (KTI), Budimpešta