Arhiva

UDK: 628.335.001.1:301.18
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Društvena opravdanost izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba

Stanislav Tedeschi

Sažetak

U obrazlaganju društvene opravdanosti izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba istaknuto je da je ta izgradnja prije svega zakonska obveza te da poboljšanje, očuvanje i zaštita voda proizlazi i iz međunarodnih obveza Republike Hrvatske. Analiziraju se i dobrobiti koje se sastoje u izbjegavanju šteta od onečišćenja rijeke Save i koristi koje nastaju ako se izbjegne oštećenost okoliša. Procijenjeni su i rizici izgradnje zbog povremenih nepredvidivih nezgoda

Ključne riječi
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, društvena opravdanost, dobrobit, štete, rizik, grad Zagreb

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tedeschi, S.: Društvena opravdanost izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 4

ILI:

Tedeschi, S. (2001). Društvena opravdanost izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba, GRAĐEVINAR, 53 (4)
Autori:
Tedeschi Stanisalv
Stanislav Tedeschi
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet