Arhiva

UDK: 666.972+666.88.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Mogućnost primjene domaće zgure kao agregata u betonu

Ivanka Netinger, Marija Jelčić Rukavina, Dubravka Bjegović

Sažetak

Opisana su ispitivanja, provedena u skladu s hrvatskim normama, da bi se ustanovila mogućnost uporabe domaće zgure kao agregata u betonu. Agregat je specificiran prema razredbi danoj u HRN EN 12620/AC:2006 a dobiveni razredi po pojedinom svojstvu agregata uspoređeni su sa zahtjevima hrvatskih propisa. Rezultati pokazuju da se može domaća zgura rabiti kao agregat u betonu, što bi pridonijelo zbrinjavanju te vrste otpada i očuvanju uobičajeno rabljenih agregata iz prirode.

Ključne riječi
agregat, agregat iz prirode, domaća zgura, primjena, hrvatski propisi, beton, zbrinjavanje otpada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Netinger, I., Jelčić Rukavina, M. ., Bjegović, D.: Mogućnost primjene domaće zgure kao agregata u betonu, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 1

ILI:

Netinger, I., Jelčić Rukavina, M. ., Bjegović, D. (2010). Mogućnost primjene domaće zgure kao agregata u betonu, GRAĐEVINAR, 62 (1)
Autori:
Netinger Ivanka WEB
Ivanka Netinger
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet
Marija Jelcic Rukavina WEB
Marija Jelčić Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet