Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Važnost prethodnih taložnica na SBR uređajima s drugim stupnjem pročišćavanja

Dražen Vouk, Domagoj Nakić, Davor Malus, Horvat Sanja

Sažetak

SBR tehnologija predstavlja modifikaciju konvencionalnog postupka s aktivnim muljem na principu šaržnog punjenja bioreaktora. Smanjenje ukupnog potrebnog volumena SBR reaktora s drugim stupnjem pročišćavanja može se ostvariti uz prethodnu taložnicu kao prvi stupanj pročišćavanja ispred SBR reaktora, što je osobito izraženo kod uređaja za pročišćavanje većeg kapaciteta kojima prethodi razdjelni sustav odvodnje. Uz izgradnju prethodnih taložnica ispred SBR reaktora, smanjuje se potrošnja kisika u odnosu na SBR uređaje bez prethodnih taložnica.

Ključne riječi
otpadne vode, uređaj za pročišćavanje, SBR, prethodna taložnica

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vouk, D., Nakić, D., Malus, D., Sanja, H.: Važnost prethodnih taložnica na SBR uređajima s drugim stupnjem pročišćavanja, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 11, pp. 973-981, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1647.2016

ILI:

Vouk, D., Nakić, D., Malus, D., Sanja, H. (2017). Važnost prethodnih taložnica na SBR uređajima s drugim stupnjem pročišćavanja, GRAĐEVINAR, 69 (11), 973-981, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1647.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Vouk Drazen
Dražen Vouk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Domagoj Nakic WEB
Domagoj Nakić
Sveučilište u Zagrebu
Građevonski fakultet
Malus Davor
Davor Malus
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Sanja Horvat WEB
Horvat Sanja
Koprivničke vode d.o.o