Arhiva

UDK: 628.335:628.24/5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba

Reinhard Schröder, Thomas Wolf, Günter Scharte, Dirk Joormann

Sažetak

Opisuje se Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ) prema ponudi Zagrebačkih otpadnih voda (ZOV). Prikazani su objekti koji se nalaze u sastavu CUPOVZ-a ili služe njegovoj realizaciji. Opisana je tehnologija čišćenja otpadnih voda te obrade i odlaganja mulja, a ukratko i svi glavni objekti cijelog projekta. Cilj autora bio je informirati stručnu javnost o tome kako je Projekt viđen u ponudi ZOV-a.

Ključne riječi
projekt, infrastrukturni objekti, otpadne vode, pročišćavanje, mulj, CUPOVZ

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Schröder, R., Wolf, T., Scharte, G., Joormann, D.: Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 4

ILI:

Schröder, R., Wolf, T., Scharte, G., Joormann, D. (2001). Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba, GRAĐEVINAR, 53 (4)
Autori:

Reinhard Schröder
SHW Hölter Wassertechnik GmbH

Thomas Wolf
Zagrebačke otpadne vode d.o.o

Günter Scharte
Zagrebačke otpadne vode d.o.o

Dirk Joormann
Zagrebačke otpadne vode d.o.o