Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Određivanje površinske temperature tla područja Splita metodom daljinske detekcije

Tea Duplančić Leder, Nenad Leder, Željko Hećimović

Sažetak

Površinska temperatura tla (PTT) je vrlo važan parametar za velik broj procesa na Zemlji. Satelitski termalni podaci nam omogućavaju određivanje površinske temperature tla. Najvažnija i najdulja satelitska misija s termalnim kanalima, koja ima i dobru prostornu rezoluciju je Landsat misija. U ovom istraživanju korišteni su Landsat termalni kanali za određivanje PTT duž metropolitanskog područja Splita. Rezultati rada pokazuju pojave fenomena urbanih toplinskih otoka (UTO), kao istovremeni učinak intenzivne urbanizacije u metropolitanskom području grada Splita i opaženih klimatskih promjena.

Ključne riječi
površinska temperatura tla, urbani toplinski otoci, daljinska detekcija, Landsat misija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Duplančić Leder, T., Leder, N., Hećimović, Ž.: Određivanje površinske temperature tla područja Splita metodom daljinske detekcije, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 11, pp. 895-905, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1661.2016

ILI:

Duplančić Leder, T., Leder, N., Hećimović, Ž. (2016). Određivanje površinske temperature tla područja Splita metodom daljinske detekcije, GRAĐEVINAR, 68 (11), 895-905, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1661.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
LEDERER ZA WEB
Tea Duplančić Leder
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
NENAD LEDER WEB
Nenad Leder
Hrvatski hidrografski institut
zeljko WEB
Željko Hećimović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije