Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Rješavanje vlastitih vrijednosti za lučne brane: računalni program ADAD-IZIIS

Violeta Mircevska, Miroslav Nastev, Viktor Hristovski, Ivana Bulajic

Sažetak

Trodimenzionalne seizmičke analize složenih inženjerskih konstrukcija kao što su lučne brane temelje se na određivanju raspona vlastitih vrijednosti i odgovarajućih vlastitih vektora. Unatoč raznim praktičnim numeričkim rješenjima vlastite zadaće koja nalazimo u literaturi, utvrđeno je to da metoda iteracije u potprostoru nudi vremenski prihvatljiva i precizna rješenja vlastite zadaće, prikladna za velike sustave s visokim stupnjevima slobode. U radu su predstavljena teorijska načela dobro poznate metode iteracije u potprostoru s implementacijom uz pomoć postojećega računalnog programa ADAD-IZIIS u analizi konačnih elemenata lučnih brana.

Ključne riječi
lučna brana, rješenje vlastite zadaće, veliki sustavi, program ADAD-IZIIS

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mircevska, V., Nastev, M., Hristovski, V., Bulajic, I.: Rješavanje vlastitih vrijednosti za lučne brane: računalni program ADAD-IZIIS, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 10, pp. 881-890, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1662.2016

ILI:

Mircevska, V., Nastev, M., Hristovski, V., Bulajic, I. (2018). Rješavanje vlastitih vrijednosti za lučne brane: računalni program ADAD-IZIIS, GRAĐEVINAR, 70 (10), 881-890, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1662.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
mircevska WEB
Violeta Mircevska
Institut za potresno inženjerstvo i seizmologiju
nastev WEB
Miroslav Nastev
Prirodni resursi Kanade
Kanadsko geološko istraživanje
viktor hristovski WEB
Viktor Hristovski
Sveučilište SS Ćirila i Metoda u Skopju
Sjeverna Makedonija
Institut za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS), Skopje
Bulaic WEB
Ivana Bulajic
Institut za rudarstvo Srbije