Arhiva

UDK: 624.041.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Opterećenje vjetrom na temelju izravnih mjerenja sila

Ante Mihanović, Željana Nikolić, Boris Trogrlić

Sažetak

Prikazana je horizontalna sila vjetra dobivena izravnim dinamičkim mjerenjem pomoću dinamičkog oscilatora na obronku planine Mosor, a obrađeni su tipovi vjetra bura i jugo. Uz dinamičke podatke o sili vjetra, srednjoj i fluktuirajućoj komponenti, izlučeni su spektri odgovora. Prikazana je razlika statičkog i dinamičkog djelovanja. Predložen je i približan postupak preslikavanja funkcije spektra odgovora sile vjetra s jedne na drugu lokaciju s poznatom srednjom brzinom vjetra

Ključne riječi
planina Mosor, statičko i dinamičko djelovanje, funkcija spektra, vjetar, opterećenje, dinamička mjerenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mihanović, A., Nikolić, Ž., Trogrlić, B.: Opterećenje vjetrom na temelju izravnih mjerenja sila, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 2

ILI:

Mihanović, A., Nikolić, Ž., Trogrlić, B. (2010). Opterećenje vjetrom na temelju izravnih mjerenja sila, GRAĐEVINAR, 62 (2)
Autori:
Mihanovic Ante
Ante Mihanović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
zeljana
Željana Nikolić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
TROGRLIC BORIS
Boris Trogrlić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije