Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Sanacija konstrukcije mosta Careva Ćuprija u Sarajevu

Naida Ademović, Azra Kurtović, Muhamed Madžarević

Sažetak

Rad prikazuje stanje konstukcije i sanaciju mosta Careva Ćuprija u Sarajevu. Ova povijesna građevina je bila izložena različitim atmosferskim utjecajima tijekom uporabe, kao i značajnim prometnim opterećenjima za koja nije projektirana, što je rezultiralo degradacijom konstrukcije. S ciljem da most zadrži svoju ulogu nužno je izvršiti sanaciju konstrukcije vodeći računa da je građevina proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 11. ožujka 2009.

Ključne riječi
kulturno-povijesno naslijeđe, armiranobetonska lučna konstrukcija, sanacija, degradacija, modeliranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ademović, N., Kurtović, A., Madžarević, M.: Sanacija konstrukcije mosta Careva Ćuprija u Sarajevu, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 12, pp. 995-1008, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1672.2016

ILI:

Ademović, N., Kurtović, A., Madžarević, M. (2016). Sanacija konstrukcije mosta Careva Ćuprija u Sarajevu, GRAĐEVINAR, 68 (12), 995-1008, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1672.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
naida ademovic
Naida Ademović
Sveučilište u Sarajevu
Građevinski fakultet
Azra Kurtovic WEB
Azra Kurtović
Univerzitet u Sarajevu
Građevinski fakultet
Muhamed Madzarevic WEB
Muhamed Madžarević
Sveučilište u Sarajevu
Građevinski fakultet