Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Konstrukcija dogradnje putničkog terminala Zračne luke Split

Jure Radnić, Domagoj Matešan, Ivan Banović, Domagoj Buklijaš-Kobojević

Sažetak

U radu je prikazana glavna nosiva konstrukcija dogradnje putničkog terminala Zračne luke Split. Konstrukcija je složena i obuhvaća različite tipove građevina (zgrada, most, membranski trijem), različite nosive sustave (prostorna rešetka, prostorni okvir, kupola, napeto uže, napeta membrana), različita gradiva (armirani beton, konstrukcijski čelik, lamelirano drvo, platno, čelično uže) i različite zahvate (novogradnja, rekonstrukcija). Pri kreiranju nosivih sklopova konstrukcija, bitan utjecaj su imali zahtjevi arhitektonskog oblikovanja. Projekt konstrukcija je izrađen u skladu s propisima, normama i pravilima struke, na suvremenoj tehničkoj razini.

Ključne riječi
zračna luka Split, putnički terminal, dogradnja, konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Matešan, D., Banović, I., Buklijaš-Kobojević, D.: Konstrukcija dogradnje putničkog terminala Zračne luke Split, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 11, pp. 907-917, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1674.2016

ILI:

Radnić, J., Matešan, D., Banović, I., Buklijaš-Kobojević, D. (2016). Konstrukcija dogradnje putničkog terminala Zračne luke Split, GRAĐEVINAR, 68 (11), 907-917, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1674.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Banovic WEB
Ivan Banović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
BulijasK WEB
Domagoj Buklijaš-Kobojević
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije