Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 3
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj agregata obloženog geopolimerom s letećim pepelom na bitumenske mješavine

Srividya Dayal, Nagan Soundarapandian

Sažetak

Istraživanje prikazano u radu provedeno je u svrhu određivanja svojstava agregata obloženog geopolimerom na bazi letećeg pepela i utjecaja tih svojstava na karakteristike bitumenskih mješavina. Provedeno je ispitivanje agregata, analiza letećeg pepela i geopolimera na bazi letećeg pepela mikroskopom za elektronsko skeniranje (SEM), ispitivanje mješavina Marshallovom metodom, indirektno vlačno ispitivanje, ispitivanje reologije reometrom s dinamičkim smicanjem (DSR) te ispitivanje bitumenskih mješavina s agregatom obloženim geopolimerom na bazi letećeg pepela opetovanim opterećenjem.

Ključne riječi
geopolimer na bazi letećeg pepela, obloženi agregat, bitumenske mješavine, mikroskop za elektronsko skeniranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dayal, S., Soundarapandian, N.: Utjecaj agregata obloženog geopolimerom s letećim pepelom na bitumenske mješavine, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 3, pp. 187-199, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1678.2016

ILI:

Dayal, S., Soundarapandian, N. (2018). Utjecaj agregata obloženog geopolimerom s letećim pepelom na bitumenske mješavine, GRAĐEVINAR, 70 (3), 187-199, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1678.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Srividya WEB
Srividya Dayal
Tehnički fakultet Thiagarajar
Odjel za građevinarstvo
Tamilnadu, Indija
nagan3
Nagan Soundarapandian
Tehnički fakultet Thiagarajar
Odjel za građevinarstvo
Tamilnadu, Indija