Arhiva

UDK: 628.335.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Priprema projekta i provedba međunarodnog javnog natječaja za CUPOVZ

Ivan Višić, Robert Kartelo

Sažetak

Kronološki su prikazane aktivnosti pripreme Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje CUPOVZ-a i provedbe međunarodnog natječaja prvoga BOT-modela u Hrvatskoj, od razloga odabira koncesije kao najprimjerenijega modela financiranja i izgradnje do konačnog usvajanja najpovoljnije ponude. Međunarodni natječaj počeo je pozivom za pretkvalifikaciju, nakon kojeg je slijedio poziv kvalificiranim ponuditeljima za predaju ponuda i na kraju je izabrana najpovoljnija ponuda

Ključne riječi
provedba natječaja, projekt, koncesija, ponuda, ponuditelj, CUPOVZ

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Višić, I., Kartelo, R.: Priprema projekta i provedba međunarodnog javnog natječaja za CUPOVZ, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 4

ILI:

Višić, I., Kartelo, R. (2001). Priprema projekta i provedba međunarodnog javnog natječaja za CUPOVZ, GRAĐEVINAR, 53 (4)
Autori:

Ivan Višić
Voditelj Projekta, Hrvatske vode

Robert Kartelo
Voditelj Projekta, Hrvatske vode