Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza i mjerenje razina buke na autocesti A2 (E-65) “Majka Tereza“, dionica Skopje - Tetovo

Goran Mijoski, Darko Moslavac, Zoran Krakutovski, Todorka Samardzioska

Sažetak

U radu su opisana mjerenja razina buke u području autoceste A2 (E-65) “Majka Tereza”, dionice Skopje - Tetovo u Republici Makedoniji. Prvo mjerenje provedeno je 2003. godine, neposredno nakon puštanja autoceste u promet, a drugo 2014. godine. Razine buke određene su primjenom dvije metoda proračuna. Nakon što je utvrđeno da su razine buke više od zakonski dopuštenih, predložene su odgovarajuće mjere zaštite te su donesene zaključci o tome kako na predmetnoj dionici riješiti problem bučnosti.

Ključne riječi
prometna buka, autocesta, metode proračuna, karta buke, galerije, barijere za zaštitu od buke

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mijoski, G., Moslavac, D., Krakutovski, Z., Samardzioska, T.: Analiza i mjerenje razina buke na autocesti A2 (E-65) “Majka Tereza“, dionica Skopje - Tetovo, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 3, pp. 253-262, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1680.2016

ILI:

Mijoski, G., Moslavac, D., Krakutovski, Z., Samardzioska, T. (2020). Analiza i mjerenje razina buke na autocesti A2 (E-65) “Majka Tereza“, dionica Skopje - Tetovo, GRAĐEVINAR, 72 (3), 253-262, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1680.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1. Prof. d r Goran Mijoski WEB
Goran Mijoski
Sveučilište Sv. Ćiril i Metodij, Republika Makedonija
Građevinski fakultet - Skopje
2. Prof. d r Darko Moslavac WEB
Darko Moslavac
Sveučilište Sv. Ćiril i Metodij, Republika Makedonija
Građevinski fakultet - Skopje
3. Prof. d r Zoran Krakutovsk WEB
Zoran Krakutovski
Sveučilište Sv. Ćiril i Metodij, Republika Makedonija
Građevinski fakultet - Skopje
4. Prof. d r Todorka Samardzioska WEB
Todorka Samardzioska
Sveučilište Sv. Ćiril i Metodij, Republika Makedonija
Građevinski fakultet - Skopje