Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 1
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Odgovor pijeska ojačanog polimernim vlaknima na dinamičko opterećenje

Kenan Hazirbaba, Maksat Omarov

Sažetak

U radu je ispitan odgovor pijeska ojačanog polimernim vlaknima na dinamičko opterećenje s aspekta generiranja dodatnog pornog tlaka i ponovne konsolidacije uslijed cikličnog opterećenja. Provedena su nedrenirana troosna ispitivanja s kontroliranom deformacijom na saturiranim pješčanim uzorcima pripremljenima s različitim udjelom polimernih vlakana. Vrpčasta vlakna i fibrilirana polipropilenska vlakna korištena su s Ottawa pijeskom (C-109) s 0,2 %, 0,5 % i 1 % udjela vlakana u suhoj masi tla. Ustanovljeno je da su vrpčasta vlakna učinkovitija od fibriliranih vlakana u smanjenju dodatnog pornog tlaka.

Ključne riječi
pijesak ojačan polimernim vlaknima, dodatni porni tlak, ciklično opterećenje, likvefakcija, volumna deformacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Hazirbaba, K., Omarov, M.: Odgovor pijeska ojačanog polimernim vlaknima na dinamičko opterećenje, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 1, pp. 11-18, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1683.2016

ILI:

Hazirbaba, K., Omarov, M. (2018). Odgovor pijeska ojačanog polimernim vlaknima na dinamičko opterećenje, GRAĐEVINAR, 70 (1), 11-18, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1683.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kenan WEB
Kenan Hazirbaba
Američko sveučilište Ras Al Khaimah
Odjel za građevinarstvo i infrastrukturu
Maksat WEB
Maksat Omarov
Sveučilište u Aljasci, USA
Odjel za građevinarstvo i okolišno inženjerstvo