Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mehanička svojstva morta s dodatkom recikliranog asfalta

Ozlem Sola, Cemil Ozyazgan

Sažetak

U radu je korišten reciklirani asfalt kao zamjena dijela cementa za pripremu cementnog kompozita. Dio cementa je zamijenjen prosijanim prahom od recikliranog asfalta u omjeru od 5 do 15 % na masu cementa. Ispitivanje je obuhvatilo analizu gustoće, Blainove specifične ploštine, vrijeme vezivanja, granulometrijski sastav, tlačnu čvrstoću, otpornost na smrzavanje i odmrzavanje, apsorpciju vode te SEM-EDS i XRD analize. Rezultati su pokazali da se dodatkom recikliranog asfalta u cementnom kompozitu smanjuje gustoća, tlačna čvrstoća i Blainova specifična ploština, a povećava se žilavost mješavina.

Ključne riječi
reciklirani asfalt, mehanička svojstva, trajnosna svojstva, mineraloška struktura

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sola, O., Ozyazgan, C.: Mehanička svojstva morta s dodatkom recikliranog asfalta, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 10, pp. 933-940, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1684.2016

ILI:

Sola, O., Ozyazgan, C. (2017). Mehanička svojstva morta s dodatkom recikliranog asfalta, GRAĐEVINAR, 69 (10), 933-940, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1684.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
2469 Autor 4 WEB
Ozlem Sola
Sveučilište u Istanbulu, Turska
Građevinski fakultet
1684 Cemil WEB
Cemil Ozyazgan
Affairs - Sveučilište u Istambulu, Turska
Odjel za građevinarstvo