Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Menadžment i učinkovitost strategije graditeljske tvrtke

Mladen Bandić, Mirko Orešković

Sažetak

Hrvatske graditeljske tvrtke zadnjih 20-ak godina prolaze kroz intenzivne dinamične promjene uvjetovane političkim i ekonomskim utjecajima na graditeljskome tržištu kao što su proces privatizacije državnih tvrtki, otvaranje hrvatskog tržišta, intenzivna obnova u ratu porušenih objekata ili intenzivna izgradnja autocesta. Takve turbulentne promjene utjecale su na graditeljske tvrtke na različite načine. Neke, prije Domovinskog velike hrvatske tvrtke nestale su s tržišta, a neke su transformirale menadžment i provedbu procesa građenja. U radu je prikazan Balanced Scorecard, model pristupa oblikovanju i provedbi poslovne strategije graditeljske tvrtke.

Ključne riječi
strategija graditeljske tvrtke, Balanced Scorecard, mjerila uspjeha, strateška inicijativa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bandić, M., Orešković, M.: Menadžment i učinkovitost strategije graditeljske tvrtke, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 9, pp. 727-733, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1689.2016

ILI:

Bandić, M., Orešković, M. (2016). Menadžment i učinkovitost strategije graditeljske tvrtke, GRAĐEVINAR, 68 (9), 727-733, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1689.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
BANDIC WEB
Mladen Bandić
Tehničko veleučilište Zagreb
Oreskovic WEB
Mirko Orešković
Investinženjering d.o.o., Zagreb