Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 5
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Rasap mehaničke energije preljevnog mlaza pomoću suprotstavljenog toka

Amad Deen Abdusalam Alghwail, Svetlana Stevović, Mohammad A. Abourohiem

Sažetak

Reverzni tok u formi poprečnog mlaza služi za disipaciju energija toka nakon preljeva. Parametri koji utječu na karakteristike vodnog skoka sustavno se istražuju pomoću fizikalnog modela. Dobiveni rezultati pokazuju da reverzni tok može ubrzati prelazak s burnoga na mirni tok ostvarivanjem prisilnog vodnog skoka, pa se time smanjuje dužina potrebne zaštite od podlokavanja u nizvodnom dijelu korita jer se dužina vodnog skoka smanjuje za 19 %. Djelotvornost takvih metoda za raspršivanje energije može znatno utjecati na ukupne troškove izvođenja hidrotehničkih građevina.

Ključne riječi
disipacija energije, lokalno podlokavanje, protustrujni disipator, vodni skok, dužina slapišta preljeva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Alghwail, A. D. A., Stevović, S., Abourohiem, M. A.: Rasap mehaničke energije preljevnog mlaza pomoću suprotstavljenog toka, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 5, pp. 377-391, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1691.2016

ILI:

Alghwail, A. D. A., Stevović, S., Abourohiem, M. A. (2018). Rasap mehaničke energije preljevnog mlaza pomoću suprotstavljenog toka, GRAĐEVINAR, 70 (5), 377-391, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1691.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Abdusalam WEB
Amad Deen Abdusalam Alghwail
Sveučilište Elmergib, Libija
Sveučilište Nikola Tesla, Srbija
1111
Svetlana Stevović
Sveučilište Nikola Tesla, Srbija
3 mohammad WEB
Mohammad A. Abourohiem
Sveučilište Alexandria, Egipat
Građevinski fakultet