Arhiva

UDK: 628.335:628.21
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

GOK u Projektu optimalizacije kanalizacijskog sustava Zagreba (POKS)

Božidar Deduš, Vesna Rogulja

Sažetak

Prikazano je rješenje GOK-a definirano u POKS-u. Dani su podaci o sadašnjem stanju GOK-a i opis zadataka koji je trebalo riješiti POKS-om. Naznačeni su scenariji, interventne mjere i plan razvoja te iskazan popis problema koji se rješavaju interventnim mjerama. Istaknuta je kompleksnost problematike GOK-a i kako je rješavati. Podrobno je opisana i prikazana optimalna varijanta projektnog rješenja GOK-a u sklopu POKS-a. Zaključno su navedene glavne značajke predloženog rješenja.

Ključne riječi
Projekt optimalizacije kanalizacijskog sustava (POKS), grad Zagreb, projektno rješenje, optimalna varijanta, Glavni odvodni kanal (GOK)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Deduš, B., Rogulja, V.: GOK u Projektu optimalizacije kanalizacijskog sustava Zagreba (POKS), GRAĐEVINAR, 53 (2001) 4

ILI:

Deduš, B., Rogulja, V. (2001). GOK u Projektu optimalizacije kanalizacijskog sustava Zagreba (POKS), GRAĐEVINAR, 53 (4)
Autori:

Božidar Deduš
Dip. HE (Delft)

Vesna Rogulja
PRONING DHI, d.o.o.