Arhiva

UDK: 628.335.001.1:69.003.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ekonomsko – financijska analiza Projekta za CUPOVZ

Jadranko Bendeković

Sažetak

Prikazana je ekonomsko-financijska analiza Projekta za CUPOVZ u kojoj se pošlo od temeljnih pretpostavki koje vrijede za cjelinu, a one koje vrijede za pojedine dijelove analize navedene su kod dijela analize na koji se odnose. Obrađena su sva relevantna pitanja nužna za procjenu prihvatljivosti za pregovaračke strane i ocjenu rentabilnosti. Istaknuta je zanimljivost prikazanog modela analize, stoga što je primjenljiv i za slične projekte i za druge infrastrukturne objekte

Ključne riječi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bendeković, J.: Ekonomsko – financijska analiza Projekta za CUPOVZ, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 4

ILI:

Bendeković, J. (2001). Ekonomsko – financijska analiza Projekta za CUPOVZ, GRAĐEVINAR, 53 (4)
Autori:

Jadranko Bendeković
Ekonomski institut, Zagreb