Arhiva

UDK: 69.008 (497-04)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Razvojni programi za pogranična područja Hrvatske

Vesna Mikić

Sažetak

U radu se polazi od toga da će se uključivanjem Hrvatske u Europsku Uniju intenzivirati značenje regionalnog razvitka. Istaknuta je potreba regionalnog povezivanja na aktivnostima u gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvitku, posebno graničnih područja. Opisani su projekti preko granične suradnje u regijama Gorskog kotara i Podravine koji se temelje na europskoj inicijativi „Interreg“. Prikazuju se projekti strukturnih zahvata kojima se otvaraju povoljne razvojne mogućnosti.

Ključne riječi
inicijativa „Interreg“, Hrvatska, regionalni razvitak, Gorski kotar, Podravina, razvojni programi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mikić, V.: Razvojni programi za pogranična područja Hrvatske, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 2

ILI:

Mikić, V. (2010). Razvojni programi za pogranična područja Hrvatske, GRAĐEVINAR, 62 (2)
Autori:

Vesna Mikić
Sveučilište u Zagrebu,
Arhitektonski fakultet