Arhiva

UDK: 628.335.001.1:34.03
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pravni aspekti koncesije pročišćavanja otpadnih voda u Zagrebu

Vladimir Šimić

Sažetak

Opisuju se glavni pravni aspekti koncesije za izvedbu infrastrukturnih objekata za CUPOVZ. Prikazane su opće značajke BOT projekata i detaljno je opisana struktura takvih projekata. Pobrojani su i opisani glavni razlozi zbog kojih se vlasti opredjeljuju za BOT model. Osnovni elementi ugovora između koncedenta (Grad Zagreb) i koncesionara opisani su i dan je pregled međusobnih obveza. Objašnjeni su pravni temelji za dodjelu koncesije. Istaknuto je i šire značenje ovog projekta.

Ključne riječi
koncedent, projekt, koncesija, pravni aspekti, BOT projekt, koncesionar, pročišćavanje otpadnih voda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šimić, V.: Pravni aspekti koncesije pročišćavanja otpadnih voda u Zagrebu, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 4

ILI:

Šimić, V. (2001). Pravni aspekti koncesije pročišćavanja otpadnih voda u Zagrebu, GRAĐEVINAR, 53 (4)
Autori:

Vladimir Šimić
Hrvatske vode