Arhiva

UDK: 624.073:624.04
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Otkrivanje oštećenja ploča usporedbom zakrivljenosti utjecajnih ploha progiba

Ivana Štimac, Ante Mihanović, Ivica Kožar

Sažetak

U radu je razvijena metoda otkrivanja oštećenja ploča zasnovana na usporedbi zakrivljenosti utjecajnih ploha progiba za oštećeno i neoštećeno stanje konstrukcije. Primjenljivost predloženog postupka analizirana je numeričkim simulacijama. Pokazano je da metoda ne iziskuje veliki broj mjernih mjesta. Za konstrukcije preko jednog polja preporučljivo je imati dva mjerna mjesta unutar polja, a za konstrukcije preko dva i više polja dovoljno je po jedno mjerno mjesto u svakom polju

Ključne riječi
oštećenje, utjecajna ploha, progib, zakrivljenost, mjerno mjesto, ploča

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Štimac, I., Mihanović, A., Kožar, I.: Otkrivanje oštećenja ploča usporedbom zakrivljenosti utjecajnih ploha progiba, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 3

ILI:

Štimac, I., Mihanović, A., Kožar, I. (2009). Otkrivanje oštećenja ploča usporedbom zakrivljenosti utjecajnih ploha progiba, GRAĐEVINAR, 61 (3)
Autori:

Ivana Štimac
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Mihanovic Ante
Ante Mihanović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Ivica KoE ar WEB
Ivica Kožar
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet