Arhiva

UDK: 628.335.002.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ocjenjivanje ponuda za Projekt infrastrukturnih objekata za izgradnju CUPOVZ-a

Robert Kartelo, Ivan Višić

Sažetak

Opisuje se način ocjenjivanja ponuda za međunarodni natječaj za realizaciju Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ). Prikazuju se tri faze ocjenjivanja: eliminacija ponuda, izračun sadašnjih vrijednosti i provedba bodovanja. Objašnjeni su metodologija i načini odabira najpovoljnije ponude. Istaknuto je da bi se spoznaje stečene provedenim postupkom mogle koristiti i u drugim sličnim pothvatima.

Ključne riječi
assessment, metodologija, kriteriji, CUPOVZ, bodovanje, međunarodni natječaj, ponuda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kartelo, R., Višić, I.: Ocjenjivanje ponuda za Projekt infrastrukturnih objekata za izgradnju CUPOVZ-a, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 4

ILI:

Kartelo, R., Višić, I. (2001). Ocjenjivanje ponuda za Projekt infrastrukturnih objekata za izgradnju CUPOVZ-a, GRAĐEVINAR, 53 (4)
Autori:

Robert Kartelo
Voditelj Projekta, Hrvatske vode

Ivan Višić
Voditelj Projekta, Hrvatske vode