Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 2
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Periodi i oblici titranja uobičajenih okvirnih AB građevina

Mohamed Chennit, Djilali Benouar, Abdelkrim Bourzam

Sažetak

U ovom se radu predlože teoretska metoda koja omogućuje određivanje oblika titranja okvirnih AB građevina s identičnim katovima ili s prvim ili zadnjim katom različitim od ostalih. Kao rezultat istraživanja, tablično su prikazani svi prirodni oblici titranja građevina s dva do deset identičnih katova. Ti se rezultati mogu proširiti na veći broj katova (više od deset). Predlaže se i matematička metoda za određivanje karakterističnih koeficijenata polinoma za posebnu trodijagonalnu matricu.

Ključne riječi
građevina, prirodni period, vlastiti oblici, oblici titranja, vlastiti vektori, vlastita vrijednost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Chennit, M., Benouar, D., Bourzam, A.: Periodi i oblici titranja uobičajenih okvirnih AB građevina, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 2, pp. 63-74, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1774.2016

ILI:

Chennit, M., Benouar, D., Bourzam, A. (2018). Periodi i oblici titranja uobičajenih okvirnih AB građevina, GRAĐEVINAR, 70 (2), 63-74, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1774.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1774 Autor 1 WEB
Mohamed Chennit
Faculty of Civil Engineering, University of Sciences and Technology Houari Boumediene
1774 Autor 2 WEB
Djilali Benouar
Sveučilište za znanost i tehnologiju
Houari Boumediene - Alžir
Građevinski fakultet
1774 Autor 3 WEB
Abdelkrim Bourzam
Sveučilište za znanost i tehnologiju
Houari Boumediene - Alžir
Građevinski fakultet