Arhiva

UDK: 624.022.3.012.46:541.42
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun prodora klorida u armiranobetonski stup

Neira Torić, Gojko Balabanić, Ivica Kožar

Sažetak

U radu je prikazan 1D i 2D proračun prodora klorida u ab stup proveden na domeni poprečnog presjeka stupa Krčkog mosta primjenom MKR, te je određeno vrijeme koje je potrebno da koncentracija klorida neposredno uz armaturu dosegne kritičnu vrijednost. Usporedbom dobivenih rezultata, može se zaključiti da prodor klorida iz dva smjera uzrokuje veću koncentraciju klorida uz armaturu u kutnoj zoni konstrukcijskog elementa, od koncentracije predviđene modelom 1D, za isto razdoblje.

Ključne riječi
armiranobetonski stup, proračun, Krčki most, model 1D, model 2D, prodor klorida

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Torić, N., Balabanić, G., Kožar, I.: Proračun prodora klorida u armiranobetonski stup, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 2

ILI:

Torić, N., Balabanić, G., Kožar, I. (2010). Proračun prodora klorida u armiranobetonski stup, GRAĐEVINAR, 62 (2)
Autori:

Neira Torić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet,
Zavod za računalno modeliranje materijala i konstrukcija

Gojko Balabanić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Ivica KoE ar WEB
Ivica Kožar
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet