Arhiva

UDK: 628.11.001.8:7.036
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Strojarnica i bunar u zagrebačkom Botaničkom vrtu

Zlatko Karač, Nataša Jakšić

Sažetak

Vodocrpilište u Botaničkom vrtu u Zagrebu primjer je promišljenog projekta inženjerske građevine u prirodnom okruženju. Jednostavne je organizacije unutrašnjega prostora s pomno oblikovanim pročeljem, naglašenih perceptivnih i konceptualnih doživljaja. Iako više nije u upotrebi, građevina je cjeloviti sačuvani primjer vodocrpilišta u Zagrebu, realiziranog prije Drugoga svjetskog rata. To je kreativan iskorak u opusu arhitekta Denzlera i zanimljivi spomenik moderne 30-tih godina.

Ključne riječi
zagrebački Botanički vrt, strojarnica i bunar, vodocrpilište, inženjerska građevina, hrvatska moderna arhitektura, Juraj Denzler

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Karač, Z., Jakšić, N.: Strojarnica i bunar u zagrebačkom Botaničkom vrtu, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 3

ILI:

Karač, Z., Jakšić, N. (2009). Strojarnica i bunar u zagrebačkom Botaničkom vrtu, GRAĐEVINAR, 61 (3)
Autori:

Zlatko Karač
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet

Nataša Jakšić
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet