Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Usporedba građevinskih ugovora u Turskoj s posebnim osvrtom na odredbe o kašnjenju

Gamze Özkaptan Alptekin

Sažetak

Zemlje u razvoju povoljno su tržište za građevinsku industriju. Turska je također jedno od atraktivnih građevinskih tržišta i u tom smislu slijedi Rusiju na Bliskom istoku zbog kvalitativnih i kvantitativnih potreba za izvođenjem građevina visokogradnje i infrastrukturnih projekata. U Turskoj se na projektima javne nabave uglavnom primjenjuju Opći uvjeti za ugovore o građenju (GCCC), a samo ponekad oni koje propisuje FIDIC. U radu se za potrebe potencijalnih izvođača uspoređuju odredbe o kašnjenju prikazane u GCCC-u i u FIDIC-ovim Uvjetima za ugovore o građenju iz 1999. godine.

Ključne riječi
građevinski ugovori, ugovorni uvjeti, kašnjenje, FIDIC, javna nabava, zakoni o javnoj nabavi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Alptekin, G. Ö.: Usporedba građevinskih ugovora u Turskoj s posebnim osvrtom na odredbe o kašnjenju, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 6, pp. 489-496, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1796.2016

ILI:

Alptekin, G. Ö. (2017). Usporedba građevinskih ugovora u Turskoj s posebnim osvrtom na odredbe o kašnjenju, GRAĐEVINAR, 69 (6), 489-496, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1796.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
GA.12.07.17 WEB
Gamze Özkaptan Alptekin
Sveučilište Kultur u Istanbulu, Turska
Arhitektonski fakultet