Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Eksperimentalna i numerička analiza ferocementnog ab kompozita

Sridevi Kumarasamy, A. Sudhahar, D.L. Venkateshbabu, R. Venkatasubramani

Sažetak

U radu je prikazano ispitivanje savojne čvrstoće ferocementnih elemenata koji se u tradicionalnim ab elementima koriste kao trajna oplata. Pojedinačni ferocementni paneli ispitani su nanošenjem opterećenja u dvije točke i u sredini te je nakon toga određena njihova otpornost. Kako bi se ispitalo međudjelovanje ferocementnih i tradicionalnih ab elemenata, ferocementnim panelima dodani su moždanici. Eksperimentalni rezultati uspoređeni su s rezultatima proračuna pomoću programa ANSYS te je dobiveno dobro podudaranje rezultata.

Ključne riječi
ferocement, kompozitno djelovanje, vlačna čvrstoća, duktilnost, moždanik

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kumarasamy, S., Sudhahar, A., Venkateshbabu, D., Venkatasubramani, R.: Eksperimentalna i numerička analiza ferocementnog ab kompozita, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 10, pp. 915-921, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1799.2016

ILI:

Kumarasamy, S., Sudhahar, A., Venkateshbabu, D., Venkatasubramani, R. (2017). Eksperimentalna i numerička analiza ferocementnog ab kompozita, GRAĐEVINAR, 69 (10), 915-921, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1799.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
sridevi25
Sridevi Kumarasamy
Ujedinjeni institut za tehnologiju
Odjel za građevinarstvo, Indija
sudhahar9
A. Sudhahar
MCET - Sveučilište Dr. Mahalingam za inženjerstvo i tehnologiju, Indija
1799 VenkateshBabul WEB
D.L. Venkateshbabu
Ujedinjeni institut za tehnologiju
Odjel za građevinarstvo, Indija
Venkatasubramani9
R. Venkatasubramani
MCET - Sveučilište Dr. Mahalingam za inženjerstvo i tehnologiju, Indija