Arhiva

UDK: 624.21001.3(74)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Veliki mostovi New Yorka i njihovi graditelji

Zlatko Šavor, Goran Puž

Sažetak

U radu su opisane glavne konstrukcijske značajke odabranih njujorških mostova, uz isticanje razvitka i inovacija u visećim i lučnim sklopovima. Dan je osvrt na proračun, temeljenje, gradiva, održavanje i rekonstrukcije mostova. Prikazani su osnovni podaci o graditeljima i njihovu pristupu projektiranju te o načinu građenja tih mostova. Ističe se važnost cjelovitoga inženjerskog sagledavanja mosta pri planiranju prijelaza, projektiranju, izvedbi i održavanju kroz životni vijek.

Ključne riječi
graditelj, viseći mostovi, lučni mostovi, projektirnje, građenje, most New York

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šavor, Z., Puž, G.: Veliki mostovi New Yorka i njihovi graditelji, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 5

ILI:

Šavor, Z., Puž, G. (2001). Veliki mostovi New Yorka i njihovi graditelji, GRAĐEVINAR, 53 (5)
Autori:
Zlatko Savor WEB
Zlatko Šavor
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Goran Puz WEB
Goran Puž
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska