Arhiva

UDK: 624.043.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 5
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Elastomehanička svojstva vlaknima armiranih polimernih kompozita

Mladenko Rak, Joško Krolo, Sead Demirović

Sažetak

U članku je opisan postupak određivanja stanja naprezanja i deformacije kod uslojenih, vlaknima armiranih kompozita. Posebna pažnja je posvećena elastomehaničkim svojstvima kompozita od poliesterske smole i staklenih vlakana. Prikazan je postupak određivanja koeficijenata krutosti kompozitnog presjeka preko odgovarajućih svojstava elementarnog sloja. Isti postupak je potkrijepljen eksperimentalnim podacima elastičnih svojstava koji su dobiveni ispitivanjem elementarnog sloja.

Ključne riječi
kompozit, smola, staklena vlakna, naprezanje, eksperiment, deformacija, elastična svojstva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rak, M., Krolo, J., Demirović, S.: Elastomehanička svojstva vlaknima armiranih polimernih kompozita, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 5

ILI:

Rak, M., Krolo, J., Demirović, S. (2001). Elastomehanička svojstva vlaknima armiranih polimernih kompozita, GRAĐEVINAR, 53 (5)
Autori:

Mladenko Rak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
foto krolo
Joško Krolo
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Sead Demirović
Končar VNA