Arhiva

UDK: 624.042:551.578
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Određivanje karakterističnog opterećenja snijegom

Ksenija Zaninović, Marjana Gajić-Čapka, Boris Androić, Ivica Džeba, Darko Dujmović

Sažetak

Opisana su istraživanja karakteristika snježnog režima, obavljena u skladu s preporukama europske norme za opterećenje snijegom ENV 1991-2-3:1995 te s meteorološkom praksom. Pomoću podataka o sadržaju vode u snijegu i visine snježnog pokrivača određeno je karakteristično opterećenje snijegom, tj. opterećenje koje se može očekivati jednom u 50 godina. Analizom promjena dobivenih vrijednosti procjena s nadmorskom visinom definirane su četiri snježne klimatske zone u Hrvatskoj.

Ključne riječi
maksimalna visina snijega, karakteristično opterećenje snijegom, snježne klimatske zone, tipična gustoća snijega

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Androić, B., Džeba, I., Dujmović, D.: Određivanje karakterističnog opterećenja snijegom, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 6

ILI:

Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Androić, B., Džeba, I., Dujmović, D. (2001). Određivanje karakterističnog opterećenja snijegom, GRAĐEVINAR, 53 (6)
Autori:

Ksenija Zaninović
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb

Marjana Gajić-Čapka
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Džeba Ivica WEB
Ivica Džeba
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske