Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 3
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Eksperimentalno modalno istraživanje modela minareta u raznim vrstama temeljnog tla

Kemal Hacıefendioğlu, Emre Alpaslan, Gökhan Demir, Burcu Dinç, Fahri Birinci

Sažetak

U radu se prikazuje analiza utjecaja raznih vrsta temeljnog tla na dinamično ponašanje armiranobetonskih minareta. Za potrebe istraživanja u laboratoriju je izrađen ab model u mjerilu 1:20. Kako bi se ustanovile razlike u dinamičkom ponašanju modela minareta ovisno o vrsti temeljnog tla, kao temeljno tlo korišten je šljunak, pijesak i mješavina gline i šljunka. Eksperimentalna mjerenja su provedena pomoću operacionalne modalne analize (OMA), pri čemu su u obzir uzete okolne vibracije uslijed djelovanja vjetra i prometa. Rezultati ispitivanja pokazuju da vrsta temeljnog tla bitno utječe na dinamičko ponašanje ab minareta.

Ključne riječi
operacionalna modalna analiza, ab minaret, poboljšana dekompozicija frekventnog područja, ambijentalne vibracije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Hacıefendioğlu, K., Alpaslan, E., Demir, G., Dinç, B., Birinci, F.: Eksperimentalno modalno istraživanje modela minareta u raznim vrstama temeljnog tla , GRAĐEVINAR, 70 (2018) 3, pp. 201-212, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1855.2016

ILI:

Hacıefendioğlu, K., Alpaslan, E., Demir, G., Dinç, B., Birinci, F. (2018). Eksperimentalno modalno istraživanje modela minareta u raznim vrstama temeljnog tla , GRAĐEVINAR, 70 (3), 201-212, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1855.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kemal WEB
Kemal Hacıefendioğlu
Sveučilište Ondokuz Mayıs, Turska
Građevinski fakultet
Emre WEB
Emre Alpaslan
Sveučilište Ondokuz Mayıs, Turska
Građevinski fakultet
Gokhan WEB
Gökhan Demir
Sveučilište Ondokuz Mayıs, Turska
Građevinski fakultet
Burcu WEB
Burcu Dinç
Sveučilište Ondokuz Mayıs, Turska
Građevinski fakultet
Fahri WEB
Fahri Birinci
Sveučilište Ondokuz Mayıs, Turska
Građevinski fakultet