Arhiva

UDK: 624.97:621.379
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Radiotelevizijski toranj “Sljeme”

Krešimir Šavor

Sažetak

Ponukan dvadeset i petom obljetnicom dovršetka HTV i HTP tornja na vrhu Medvednice - Sljemenu, autor, koji je i glavni projektant tornja, opisuje značajke tornja od ideje do njegove izgradnje. Prikazana je konstrukcija koja se sastoji od donjega armiranobetonskog dijela visine 92,0 m i gornjega čeličnog visine 78,0 m. Opisana je konstrukcija tornja te prikazan način proračuna armiranobetonskog i čeličnog dijela tornja, a također i temelja. Dani su i osnovni podaci o izvedbi.

Ključne riječi
dvadeset i peta obljetnica, Sljeme, projekt, konstrukcija, izvedba, radiotelevizijski toranj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šavor, K.: Radiotelevizijski toranj “Sljeme”, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 6

ILI:

Šavor, K. (2001). Radiotelevizijski toranj “Sljeme”, GRAĐEVINAR, 53 (6)
Autori:

Krešimir Šavor