Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Fizikalno-mehanička svojstva letećeg pepela primjenjivog pri građenju cesta

Miloš Šešlija, Nebojša Radović, Milinko Vasić, Mitar Đogo, Milovan Jotić

Sažetak

U radu je prikazano eksperimentalno istraživanje fizikalno-mehaničkih svojstava letećeg pepela i stabiliziranog pepela s dodatkom vapna i cementa primjenjivog za gradnju cesta. Vezivo je dodavano sa 2, 4 i 6 % u odnosu na ukupnu količinu letećeg pepela. Nakon izvršenih ispitivanja uočljivo je da uzorci pepela bez dodataka i s dodatkom veziva mogu koristiti za izradu temeljnog tla, nasipa i posteljice, dok za izradu nosivih slojeva nisu preporučljivi. Istraživanje se temelji na korištenju letećeg pepela za izgradnju cesta, odnosno kao zamjena prirodnim materijalima u građevinarstvu, pri čemu se štede prirodni resursi čije su rezerve ograničene.

Ključne riječi
leteći pepeo, fizikalno-mehanička svojstva, cement, vapno

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šešlija, M., Radović, N., Vasić, M., Đogo, M., Jotić, M.: Fizikalno-mehanička svojstva letećeg pepela primjenjivog pri građenju cesta, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 10, pp. 923-932, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1860.2016

ILI:

Šešlija, M., Radović, N., Vasić, M., Đogo, M., Jotić, M. (2017). Fizikalno-mehanička svojstva letećeg pepela primjenjivog pri građenju cesta, GRAĐEVINAR, 69 (10), 923-932, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1860.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 SESLIJA WEB
Miloš Šešlija
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
RADOVIWEB
Nebojša Radović
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
3 VASIC WEB
Milinko Vasić
Sveučilište u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
4 DjJOGO WEB
Mitar Đogo
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
5 JOTIC WEB
Milovan Jotić
Institut za puteve, Beograd