Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Razvoj modela za poboljšanje uspješnosti upravljanja projektom analizirajući rizike, promjene i ograničenja

Mladen Radujković, Mariela Sjekavica

Sažetak

U radu se prikazuju rezultati istraživanja uspjeha projekta i uspjeha upravljanja projektom. Objašnjen je aktualni kontekst upravljanja građevinskim projektima u RH, s glavnim izazovima i utjecajima na uspjeh upravljanja projektima u praksi. Dana je detaljna komparativna analiza svjetskih istraživanja uspjeha projekta i uspjeha upravljanja projektima. Kroz povezivanje tri organizacijske uloge, strateška - projektna - operativna, razvijen je model za potporu povećanja uspješnosti upravljanja projektom.

Ključne riječi
projekt, upravljanje projektima, uspjeh, rizici, promjene, ograničenja, kontrola, forsiranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radujković, M., Sjekavica, M.: Razvoj modela za poboljšanje uspješnosti upravljanja projektom analizirajući rizike, promjene i ograničenja, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 2, pp. 105-120, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1866.2016

ILI:

Radujković, M., Sjekavica, M. (2017). Razvoj modela za poboljšanje uspješnosti upravljanja projektom analizirajući rizike, promjene i ograničenja, GRAĐEVINAR, 69 (2), 105-120, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1866.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3575 Authors 2 RADUJKOVIC WEB
Mladen Radujković
Alma Mater Europaea ECM, Slovenija
Sjekavica WEB
Mariela Sjekavica
Hrvatske vode