Arhiva

UDK: 699.83.001.5:625.711.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanja aerodinamičkih svojstava cestovnih vjetrobrana

Hrvoje Kozmar, Lorenzo Procino, Gianni Bartoli, Alessandra Borsani

Sažetak

Prikazano je ispitivanje u zračnom tunelu aerodinamičkih karakteristika cestovnih vjetrobrana radi određivanja njihova optimalnog oblika za vijadukte Hreljin (autocesta) i Bukovo(riječka obilaznica). Mjerenja brzine strujanja zraka provedena su upotrebom sustava PIV (Particle Image Velocimetry). Prikazani su rezultati ispitivanja na vijaduktu Bukovo za razne kutove smjera strujanja zraka: horizontalni kut je 0° i vertikalni kut je 10° te za intenzitet turbulencije zraka od 17 %.

Ključne riječi
aerodinamička svojstva, vijadukti Hreljin i Bukovo, ispitivanje, zračni tunel, strujanje zraka, cestovni vjetrobran

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kozmar, H., Procino, L., Bartoli, G., Borsani, A.: Ispitivanja aerodinamičkih svojstava cestovnih vjetrobrana, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 3

ILI:

Kozmar, H., Procino, L., Bartoli, G., Borsani, A. (2009). Ispitivanja aerodinamičkih svojstava cestovnih vjetrobrana, GRAĐEVINAR, 61 (3)
Autori:

Hrvoje Kozmar
Sveučilište u Notre Dameu
Zavod za građevinarstvo i geološke znanosti

Lorenzo Procino
Sveučilište u Florenceu
Zavod za građevinarstvo

Gianni Bartoli
Sveučilište u Florenceu
Zavod za građevinarstvo

Alessandra Borsani
Sveučilište u Florenceu
Zavod za energetiku