Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 9
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj vapnene prašine na ponašanje glinovitog tla

Reza Tanzadeh, Mahmood Vafaeian, Mikael Yusefzadeh Fard

Sažetak

Visoka cijena zemljišta i značenje graditeljstva u modernom svijetu uvjetovali su potrebu za ojačanjem glinovitog tla slabe nosivosti. Stabilizacija takvog tla provodi se dodavanjem raznih aditiva. Zbog svoje niske cijene, dostupnosti i pozitivnog utjecaja na čvrstoću, vapno se tradicionalno koristi za stabilizaciju slabo nosivih i osjetljivih vrsta tla. U ovom se radu vapnena prašina u udjelu od 0, 2, 4, 8 i 16 % od težine suhog tla miješa s kaolinitnim glinovitim tlom te se istražuju razni inženjerski parametri u razdoblju njege tijekom 90 dana. U tom razdoblju njege, za razne postotke vapnene prašine istražuje se promjena pH-vrijednosti, Atterbergove granice, optimalan udio vode i maksimalna suha jedinična težina modificirane gline. U okviru određivanja optimalnog udjela vapnene prašine, provode sei ispitivanja jednoosne tlačne čvrstoće (UCS) te kalifornijskog indeksa nosivosti (CBR). Youngov modul određuje se na temelju pokusa UCS i definicije krivulje naprezanja i deformacija. Rezultati pokazuju znatan porast efektivne učinkovitosti vapna dodanog u tlo te znatan porast maksimalne tlačne čvrstoće (qu), kohezije i Youngovog modula.

Ključne riječi
glinovito tlo, vapnena prašina, optimalni postotak, vrijeme njege, parametri čvrstoće tla

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tanzadeh, R. ., Vafaeian, M., Fard, M. Y.: Utjecaj vapnene prašine na ponašanje glinovitog tla, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 9, pp. 907-915, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1871.2016

ILI:

Tanzadeh, R. ., Vafaeian, M., Fard, M. Y. (2021). Utjecaj vapnene prašine na ponašanje glinovitog tla, GRAĐEVINAR, 73 (9), 907-915, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1871.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Tanzadeh WEB
Reza Tanzadeh
Islamsko svečilište Azad, Isfahan, Iran
Odjel za građevinarstvo
DR VAFAEIAN WEB
Mahmood Vafaeian
Sveučilište za tehničke znanosti Isfahan, Iran
Građevinski fakultet
Dr Yusefzadeh Fard WEB
Mikael Yusefzadeh Fard
Islamsko sveučilište Azady, Tabriz, Iran
Odjel za građevinarstvo