Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena geološkog indeksa čvrstoće za opis rastrošbom izazvanih slomova

Zoran Berisavljevic, Dušan Berisavljević, Dragoslav Rakić, Zoran Radić

Sažetak

U radu se istražuje rastrošbom izazvani slom heterogene lisnate stijenske mase koja se sastoji od pješčenjaka i šejla. Prikupljeni su podaci o diskontinuitetima, a vrijednost geološkog indeksa čvrstoće (GSI) utvrđena je odmah nakon iskopa na temelju kvantificiranog GSI dijagrama. Ispitivanja trajnosti izvedena su do petog ciklusa. Uzorci su bili izloženi prirodnim klimatskim uvjetima tijekom 12-mjesečnog razdoblja kako bi se kvantificirao proces kalanja pomoću indeksa trajnosti. Posljedica izloženosti uzoraka je bila dezintegracija u manje fragmente. Na ovim osnovama predložen je model za rješavanje zakašnjelog sloma usjeka.

Ključne riječi
kalanje, heterogenost, lisnatost, indeks trajnosti, smanjenje GSI

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Berisavljevic, Z., Berisavljević, D., Rakić, D., Radić, Z.: Primjena geološkog indeksa čvrstoće za opis rastrošbom izazvanih slomova, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 10, pp. 891-903, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1876.2016

ILI:

Berisavljevic, Z., Berisavljević, D., Rakić, D., Radić, Z. (2018). Primjena geološkog indeksa čvrstoće za opis rastrošbom izazvanih slomova, GRAĐEVINAR, 70 (10), 891-903, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1876.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zoran Berisavljevic WEB
Zoran Berisavljevic
Koridori Srbije d.o.o.
Dusan Berisavljevic WEB
Dušan Berisavljević
Institut za ispitivanje materijala
Dragoslav Rakic WEB
Dragoslav Rakić
Sveučilište u Beogradu
Rudarsko-geološki fakultet
Z Radic
Zoran Radić
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet