Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mjerenje posmične čvrstoće meke stijene u uvjetima laboratorijski simulirane rastrošbe

Goran Vlastelica, Predrag Miščević, Nataša Pavić

Sažetak

U radu je opisano određivanje promjene čvrstoće temeljeno na simuliranju procesa rastrošbe u laboratorijskim uvjetima, koristeći uzorke lapora iz flišne formacije s područja Dalmacije. Na temelju provedenih ispitivanja zaključeno je da je predloženi postupak simuliranja rastrošbe u laboratoriju provediv unutar prihvatljivih vremenskih okvira. Zbog uočene promjene parametara posmične čvrstoće na vrijednosti koje odgovaraju čvrstoći materijala koji se opisuje kao tlo, ponekad je potrebno, zbog raspona veličine opterećenja koje se nanosi u pojedinom tipu uređaja, koristiti i uređaje za tlo.

Ključne riječi
rastrošba, meka stijena, lapor, posmična čvrstoća, izravni posmik

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vlastelica, G. ., Miščević, P. ., Pavić, N. .: Mjerenje posmične čvrstoće meke stijene u uvjetima laboratorijski simulirane rastrošbe, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 12, pp. 955-966, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1878.2016

ILI:

Vlastelica, G. ., Miščević, P. ., Pavić, N. . (2016). Mjerenje posmične čvrstoće meke stijene u uvjetima laboratorijski simulirane rastrošbe, GRAĐEVINAR, 68 (12), 955-966, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1878.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Vlastelica Goran WEB
Goran Vlastelica
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Miscevic Predrag WEB
Predrag Miščević
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Natasa Pavic WEB
Nataša Pavić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije