Arhiva

UDK: 672.22:532.5+551.55
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Usporedba modeliranih i mjerenih površinskih vjetrenih valova

Goran Lončar, Eva Ocvirk, Vladimir Andročec

Sažetak

Prikazana je usporedba rezultata mjerenja i numeričkog modeliranja površinskih vjetrenih valova na Jadranu. Model za valno generiranje uzima podatke o vjetru iz prognoze Aladin. Rabljene su dvije modelske prostorne domene: regionalna (Jadran) i lokalna (kanalski sustav jugoistočnog Jadrana). U lokalnoj domeni upotrijebljena je detaljnija prostorna diskretizacija. Stupanj korelacije izmjerenih i modeliranih vrijednosti primarno ovisi o pouzdanosti ulaznih podataka o vjetru.

Ključne riječi
korelacija, numeričko modeliranje, mjerenje, Jadran, regionalna domena, lokalna domena, površinski vjetreni valovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lončar, G., Ocvirk, E., Andročec, V.: Usporedba modeliranih i mjerenih površinskih vjetrenih valova, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 3

ILI:

Lončar, G., Ocvirk, E., Andročec, V. (2010). Usporedba modeliranih i mjerenih površinskih vjetrenih valova, GRAĐEVINAR, 62 (3)
Autori:
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Ocvirk WEB
Eva Ocvirk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Vladimir Andročec
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet