Arhiva

UDK: 69.001.12:728.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Tranzicija stambenog sektora i uspostava stambenog tržišta

Branka Radonjić

Sažetak

U radu se opisuju značajke stambenog sektora te njegov utjecaj na gospodarstvo i na socijalnu sigurnost građana. Posebno je opisano stanje stambene izgradnje u Crnoj Gori i problemi koji nastaju prijelazom na tržišne odnose. Prikazane su osnovne karakteristike stambenog gospodarstva i u zemljama tržišne orijentacije. Potanko je izložen prijedlog modela organizacije stambenog sustava s opisom podsustava i u 10 točaka nabrojeni su najvažniji uvjeti financiranja toga modela.

Ključne riječi
tranzicija, stambeno tržište, prijelazno razdoblje, organizacijski model, uvjet financiranje, stambeni sektor

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radonjić, B.: Tranzicija stambenog sektora i uspostava stambenog tržišta, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 6

ILI:

Radonjić, B. (2001). Tranzicija stambenog sektora i uspostava stambenog tržišta, GRAĐEVINAR, 53 (6)
Autori:

Branka Radonjić
Agencija za prestruktuiranje privrede i strana ulaganja Vlade Republike Crne Gore