Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Optimizacija ukrućenih tlačnih pojasnica u sandučastom presjeku mosta

Anđelko Vlašić, Nijaz Mujkanović

Sažetak

Uslijed savijanja, pojasnice čeličnih sandučastih presjeka grednih mostova ponašaju se kao tlačni pločasti elementi i zahtijevaju ukrućenja. Koristeći dokaz stabilnosti prema EN 1993-1-5 provedena je parametarska analiza za 6 različitih tipova ukrućenja. Dobiveni dijagrami pokazuju računsko naprezanje otpornosti na izbočivanje za različite širine i debljine ploča, te tip i broj ukrućenja. Nadalje, proveden je optimizacijski postupak kojim se pronalazi najpovoljniji tip i broj rebara ovisno o djelujućoj računskoj tlačnoj sili. Optimizacijski parametri su minimalna površina čelika i minimalni broj rebara.

Ključne riječi
most, čelični sanduk, tlačni pojas, izbočavanje, ukrućenje, metoda smanjenog naprezanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vlašić, A., Mujkanović, N.: Optimizacija ukrućenih tlačnih pojasnica u sandučastom presjeku mosta, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 5, pp. 367-378, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1916.2016

ILI:

Vlašić, A., Mujkanović, N. (2017). Optimizacija ukrućenih tlačnih pojasnica u sandučastom presjeku mosta, GRAĐEVINAR, 69 (5), 367-378, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1916.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Autor VLASIC ANDjELKO WEB
Anđelko Vlašić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Mujkanovic Nijaz
Nijaz Mujkanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet