Arhiva

UDK: 624.078.8.001.41
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Laboratorijska ispitivanja pojasnih kutnika pri savijanju

Davor Skejić, Darko Dujmović, Mladenko Rak

Sažetak

Opisana su laboratorijska ispitivanja četiri tipa pojasnih kutnika pri savijanju. Pri tome su ispitane i originalne modifikacije pojasnog kutnika s rebrom za ukrućenje. Valorizirani su postojeći i originalno razvijeni modeli za procjenu otpornosti i krutosti ispitanih tipova pojasnih kutnika. Istaknuta je svrsishodnost predloženog ojačanja, kao i valjanost predloženih modela. Za korektni prijedlog optimalnih modela preporučeno je provođenje detaljnih probabilističkih analiza.

Ključne riječi
valorizacija modela, savijanje, laboratorijska ispitivanja, modificirani pojasni kutnik, postojeći model, predloženi model, pojasni kutnik

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skejić, D., Dujmović, D., Rak, M.: Laboratorijska ispitivanja pojasnih kutnika pri savijanju, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 3

ILI:

Skejić, D., Dujmović, D., Rak, M. (2010). Laboratorijska ispitivanja pojasnih kutnika pri savijanju, GRAĐEVINAR, 62 (3)
Autori:
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Mladenko Rak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet