Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 6
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Direktan postupak za određivanje slijeganja plitkih temelja

Ivana Lukić Kristić, Vlasta Szavits-Nossan, Predrag Miščević

Sažetak

Prikazan je direktan postupak za određivanje slijeganja plitkih temelja, koji kombinira modificiranu hiperbolnu funkciju za nelinearan odnos naprezanja i deformacija te korelacije iz rezultata penetracijskih pokusa. U korelacijama se koristi opterećenje za 10%, odnosno 1% omjera slijeganja i ekvivalentnog promjera temelja. Za ovaj novi postupak nisu potrebni laboratorijski pokusi, što je velika prednost za krupnozrna tla. Pokazuje se za ovako izračunane krivulje slijeganja u ovisnosti o opterećenju da je vrlo dobro poklapanje, s izmjerenim slijeganjima tijekom probnih opterećenja pet kvadratnih temelja različitih dimenzija na pijesku.

Ključne riječi
plitki temelji , slijeganje, krutost tla, najveći posmični modul, probno opterećenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lukić Kristić, I., Szavits-Nossan, V., Miščević, P.: Direktan postupak za određivanje slijeganja plitkih temelja , GRAĐEVINAR, 69 (2017) 6, pp. 467-477, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1926.2016

ILI:

Lukić Kristić, I., Szavits-Nossan, V., Miščević, P. (2017). Direktan postupak za određivanje slijeganja plitkih temelja , GRAĐEVINAR, 69 (6), 467-477, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1926.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
ILK
Ivana Lukić Kristić
Sveučilište u Mostaru
Građevinski fakultet
Vlasta Szavits Nossan WEB
Vlasta Szavits-Nossan
(Profesorica u mirovini)
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Predrag Miscevic WEB
Predrag Miščević
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije