Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Novi postupak oblikovanja četverokrakih kanaliziranih raskrižja

Ivica Stančerić, Željko Korlaet, Vesna Dragčević

Sažetak

U radu se istražuje projektiranje kanaliziranih četverokrakih raskrižja i moguća pojednostaljenja. Provedeno je istraživanje rezultiralo novim i jednostavnijim pristupom u kojem su svi elementi raskrižja pravilno oblikovani od samog početka, tako da je potreba za kontrolom provoznosti i redefiniranjem elemenata raskrižja postala suvišna. Prikazani novi postupci projektiranja četverokrakih kanaliziranih raskrižja za kutove presijecanja osi od 60 do 90° za tegljač s poluprikolicom duljine 16.5 m.

Ključne riječi
četverokraka kanalizirana raskrižja, nesemaforizirana raskrižja, trajektorije kretanja vozila, prometni otoci, rubovi kolnika, mjerodavno vozilo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stančerić, I., Korlaet, Ž., Dragčević, V.: Novi postupak oblikovanja četverokrakih kanaliziranih raskrižja, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 4, pp. 257-266, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1927.2016

ILI:

Stančerić, I., Korlaet, Ž., Dragčević, V. (2017). Novi postupak oblikovanja četverokrakih kanaliziranih raskrižja, GRAĐEVINAR, 69 (4), 257-266, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1927.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Stanceric WEB
Ivica Stančerić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Korlaet WEB
Željko Korlaet
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Dragcevic WEB
Vesna Dragčević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice