Arhiva

UDK: 699.84.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Specifičnosti modela prostora za izradu karata buke

Hrvoje Tomić, Vlado Cetl, Zdravko Kapović

Sažetak

Za izradu karte buke temeljna je podloga 3D model prostora odnosno digitalni model terena. U radu je teorijski prikaz mogućnosti izrade modela različitim geodetskim metodama. Također, detaljno je opisan postupak i specifičnost izrade digitalnog modela terena za potrebe izrade karte buke dijela općine Popovača. Nedostatak službenih 3D modela terena, moguće je nadomjestiti kombiniranjem prostornih podataka s postojećih kartografskih podloga i izradom digitalnog modela objekata.

Ključne riječi
geodetske metode, općina Popovača, kartografska podloga, karta buke, 3D model prostora, digitalni model terena

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomić, H., Cetl, V., Kapović, Z.: Specifičnosti modela prostora za izradu karata buke, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 4

ILI:

Tomić, H., Cetl, V., Kapović, Z. (2009). Specifičnosti modela prostora za izradu karata buke, GRAĐEVINAR, 61 (4)
Autori:

Hrvoje Tomić
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet
Zavod za primijenjenu geodeziju

Vlado Cetl
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet
Zavod za primijenjenu geodeziju

Zdravko Kapović
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet
Zavod za primijenjenu geodeziju