Arhiva

UDK: 624.132.002.52:628.14
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Izbor strojeva za iskop rovova vodovoda

Slaven Cukrov

Sažetak

U radu je opisan slijed izbora strojeva za iskop rovova vodovoda koji je proveden u okviru pripreme ponude za izvođenje I. faze magistralnog cjevovoda Vrpolje - Vučevica. Dani su osnovni tehnički podaci o građevini, geološko - geotehničke karakteristike terena, uvjeti lokacije i uvjeti iz natječajne dokumentacije. Posebno je obrađen izbor strojeva za iskop rovova, te su dane posebnosti izvođenja radova. Dan je podatak da je planirano izvesti glavni tranzitni vodovod u tri faze.

Ključne riječi
rovovi vodovoda, iskop rovova, građevinski strojevi, cjevovod Vrpolje – Vučevica, I. faza, vodovod

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cukrov, S.: Izbor strojeva za iskop rovova vodovoda, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 4

ILI:

Cukrov, S. (2009). Izbor strojeva za iskop rovova vodovoda, GRAĐEVINAR, 61 (4)
Autori:

Slaven Cukrov
Krka-Inženjering, d.o.o.