Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numerička simulacija djelovanja eksplozije na nadvožnjake

Hrvoje Draganić, Damir Varevac

Sažetak

Nadvožnjak nije moguće učiniti, projektiranjem i/ili izvedbom, apsolutno sigurnim na djelovanje eksplozije jer se ni sama količina eksploziva koja bi se detonirala ispod mosta u nekakvom napadu ne može odrediti s prihvatljivom vjerojatnošću. U radu je analizirano djelovanje tri količine eksploziva detonirane ispod rasponske konstrukcije nadvožnjaka. Promatrano je djelujuće opterećenje, ponašanje i oštećenje rasponskog sklopa nadvožnjaka. Zaključeno je kako sve tri količine eksploziva znatno oštećuju uobičajeni nadvožnjak te uzrokuju rušenje. Nelinearna numerička analiza nadvožnjaka provedena je koristeći hidrokod softver Ansys Autodyn.

Ključne riječi
val eksplozije, ploha tlakova, prostorni numerički model, oštećenje rasponskog sklopa, tlak-impuls dijagrami

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Draganić, H., Varevac, D.: Numerička simulacija djelovanja eksplozije na nadvožnjake, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 6, pp. 437-451, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1943.2016

ILI:

Draganić, H., Varevac, D. (2017). Numerička simulacija djelovanja eksplozije na nadvožnjake, GRAĐEVINAR, 69 (6), 437-451, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1943.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
draganic hrvoje WEB
Hrvoje Draganić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakulte
varevac damir WEB
Damir Varevac
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet