Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 4
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Kartiranje osjetljivosti podzemnih voda pomoću modificiranog postupka DRASTIC ANP

Sahajpreet Kaur Garewal, Avinash D. Vasudeo, Vishrut S. Landge, Aniruddha Dattatraya Ghare

Sažetak

Ocjenjivanje zona osjetljivosti podzemnih voda u freatskom vodonosniku grada Nagpura u Indiji provedeno je pomoću modificirane metode DRASTIC u okruženju geografskog informacijskog sustava (GIS). U ovom se radu proces ANP po prvi put primjenjuje za modificiranje pondera parametara u okviru metode DRASTIC. Zone osjetljivosti podzemne vode, dobivene na temelju raznih pristupa DRASTIC, uspoređuju se i potvrđuju pomoću terenskih podataka o koncentraciji nitrata. Bolja korelacija uspostavljena je primjenom predloženog modificiranog postupka DRASTIC ANP.

Ključne riječi
AHP, ANP, DRASTIC, GIS, osjetljivost podzemne vode, nitrat

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Garewal, S. K., Vasudeo, A. D., Landge, V. S., Ghare, A. D.: Kartiranje osjetljivosti podzemnih voda pomoću modificiranog postupka DRASTIC ANP, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 4, pp. 283-296, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1951.2016

ILI:

Garewal, S. K., Vasudeo, A. D., Landge, V. S., Ghare, A. D. (2019). Kartiranje osjetljivosti podzemnih voda pomoću modificiranog postupka DRASTIC ANP, GRAĐEVINAR, 71 (4), 283-296, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1951.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1951 A1 WEB
Sahajpreet Kaur Garewal
Nacionalni tehnološki institut Visvesvaraya
Građevinski fakultet
3 Avinash WEB
Avinash D. Vasudeo
Državni tehnološki institut Visvesvaraya
Nagpur, Indija
1951 A3 WEB
Vishrut S. Landge
Nacionalni tehnološki institut Visvesvaraya
Građevinski fakultet
4 Aniruddha WEB
Aniruddha Dattatraya Ghare
Državni tehnološki institut Visvesvaraya
Nagpur, Indija