Arhiva

UDK: 628.11/18.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Vodoopskrbni sustav Bjelovarsko-bilogorske županije

Zdenko Pretula

Sažetak

Opisano je cjelovito rješenje vodoopskrbe u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji gdje su česte nestašice, a obuhvaćena je tek trećina stanovništva. Prikazani su sustavi koji su se potpuno neovisno razvijali i postojeća projektna dokumentacija. U novi će sustav vodoopskrbe uz izvore vode iz susjedne županije biti uključeni i lokalni sustavi. Takav je model najracionalniji jer se za svladavanje prirodnih prepreka neće trošiti dodatna energija na precrpljivanje i podizanje tlaka

Ključne riječi
Bjelovarsko-bilogorska županija, projekti, lokalni sustavi, precrpljivanje, tlak, vodoopskrbni sustav

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pretula, Z.: Vodoopskrbni sustav Bjelovarsko-bilogorske županije, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 4

ILI:

Pretula, Z. (2009). Vodoopskrbni sustav Bjelovarsko-bilogorske županije, GRAĐEVINAR, 61 (4)
Autori:

Zdenko Pretula